1.'Jag är här'.

2. 'Du kan alltid prata med mig.'

3.'Jag lyssnar.'

4.'Du är inte ensam.'

5. 'Låt oss gå någonstans tyst.'

6. 'Dina känslor är giltiga.'

7. 'Du får känna dig orolig, även om du inte vet varför.'

8. 'Jag kanske inte förstår vad du går igenom, men jag är alltid här för att du ska prata med mig om du behöver.'

9.'Du behöver inte förklara dig själv för någon, inklusive mig.'

10.'Jag kommer att stanna kvar så länge du behöver mig.'

11. 'Låt mig veta om det är något specifikt jag kan göra.'

12. 'Låt mig veta om du bara vill att jag ska vara med dig, även om jag inte kan göra något särskilt användbart.'

13.'Det är okej att du känner dig så.'

14. 'Du är älskad'.